Privacy wetgeving

PRIVACY WETGEVING:
AVG = Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Vanuit de AVG moet elke vereniging inventariseren welke persoonsgegevens worden verwerkt. Deze persoonsgegevens zijn nodig voor het ledenbestand.

In het ledenbestand van Folklore Dansgroep Zvarniara zijn opgenomen:
Naam, adres, telefoonnummer, emailadres en bankgegevens.

Ieder lid heeft een aantal rechten met betrekking tot deze gegevens:
– inzagerecht
– recht op rectificatie
– recht om vergeten te worden   (= het verwijderen van de gegevens)
– recht op overdraagbaarheid van gegevens
– recht van bezwaar

Foto’s van leden mogen alleen geplaatst worden na toestemming van de persoon.
Onder toestemming wordt niet verstaan “wie zwijgt stemt toe”.
Het bestuur van Zvarniara benadrukt dat de persoonsgegevens alleen gebruikt worden voor de vereniging en niet voor andere doeleinden.